(0536) 6198688
(Hafta içi 09:00 - 18:00 saatleri arası
Cumartesi 09:00 - 12:30 arası)
  32.4868
  34.6012

Kosgeb Tanıtım Desteği

KOSGEP TANITIM DESTEĞİ

İşletmelerin; işletmelerini ve ürün ve/veya hizmetlerini ulusal ve uluslararası pazarlarda tanıtmaları için gerçekleştirecekleri faaliyetlerine destek verilir.

Bu destek unsurları;

Broşür, ürün kataloğu giderlerini,
Yurtdışında yayınlanan/dağıtılan basılı yayınlara reklam verme giderlerini kapsar.
Her bir destek unsuru için verilecek destek miktarı 5.000 TL’yi geçemez.
Tanıtım Desteği, Yurtiçi Marka Tescil Belgesi sahibi olan işletmelere verilir.  
Kosgeb Tanıtım Desteği Başvuru Formu
Kosgeb Tanıtım Desteği Ödeme Talep formu
Genel Destek Programı
Genel Destek Programı Uygulama Esasları

Destek Unsurları

İşletmelerin; işletmelerini ve ürün ve/veya hizmetlerini ulusal ve uluslararası pazarlarda tanıtmaları için gerçekleştirecekleri faaliyetlerine destek verilir.
Broşür, ürün kataloğu giderlerini,
Yurt dışında yayınlanan veya dağıtılan basılı yayınlara reklam verme giderlerini kapsar.
Bu destek, Yurt İçi Marka Tescil Belgesi sahibi olan işletmelere verilir. Yurt İçi Marka Tescil Belgesi’nin bir başka işletmeden devir alınması halinde, devir işleminin Türk Patent Enstitüsü tarafından uygun bulunması gerekir.
Destek kapsamında değerlendirilecek olan Broşür ve Kataloğun en az aşağıdaki kriterlere sahip olması gerekmektedir:

Broşür ve Ürün Kataloğu;

Broşür: En az 2 sayfa, isteğe bağlı kırımlı, renkli baskılı, içeriğinde işletmenin markası/unvanı, iletişim bilgileri, işletme ürün/hizmetleri hakkında bilginin olması, basım tarihi ve basımı yapan işletmenin/hizmet sağlayıcının adının bulunması gerekmektedir. Destek kapsamında bastırılacak broşür sayısı en az 2.000 (iki bin) adet olmalıdır.
Ürün Kataloğu: En az 8 sayfa, en az 4 renk baskılı, içeriğinde işletmenin markası/unvanı, iletişim bilgileri, ürün/hizmet bilgileri, basım tarihi ve basımı yapan işletmenin/hizmet sağlayıcının adının bulunması gerekmektedir. Destek kapsamında bastırılacak katalog sayısı en az 1.000 (bin) adet olmalıdır.
Program süresince desteğin üst limiti 5.000 (on bin) TL’dir.
Destek Başvurusu, Değerlendirme ve Onay
Destekten yararlanmak isteyen işletme, www.kosgeb.gov.tr internet adresinden elektronik ortamda doldurarak çıktısını aldığı Tanıtım Desteği Başvuru Formu ve Tablo 2’de belirtilen belgeler ile ilgili Hizmet Merkezine başvuru yapar.
Hizmet Merkezi, başvuru sonucunu işletmeye yazı ile bildirir.
Ödeme
İşletme, uygun bulunan başvuruya ilişkin mal ve hizmet alımını gerçekleştirerek ekte yer alan Tanıtım Desteği Ödeme Talep Formu ve Tablo 2’de belirtilen belgeleri Hizmet Merkezine sunar.
Hizmet Merkezi, söz konusu belgeleri inceleyerek Destek Ödeme Oluru hazırlar. Destek Ödeme Oluru, işletmeden sorumlu personel tarafından hazırlanarak Hizmet Merkezi Müdürünün oluruna sunulur.
Destek ödemeleri, KOSGEB Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesinde belirtilen ödeme belgeleri ile birlikte Ödeme Emri Belgesinin eki olarak, ön mali kontrole tabi tutulanlar Strateji Geliştirme ve Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı İç Kontrol Müdürlüğüne, tabi tutulmayanlar ise ilgili Muhasebe Müdürlüklerine gönderilir. İlgili Muhasebe Müdürlüğü tarafından işletmenin banka hesabına destek ödemesi aktarılır.
İşletmenin ilgili mevzuatta belirtilen limitlerin üzerinde vergi ve/veya SGK borcu olması durumunda İşletmenin Ödeme Talep Formunda yer alan talebi doğrultusunda; öncelikle borç tutarı destek tutarından mahsup edilerek ilgili kurum/kuruluşun banka hesabına, varsa kalan tutar, işletmenin banka hesabına destek ödemesi olarak aktarılır.
Genel Destek Programı Destek Üst Limitleri ve Oranları Tablosu
 

 

GENEL DESTEK PROGRAMI DESTEKLERİ

 

DESTEK

ÜST LİMİTİ

(TL)

DESTEK ORANI

(%)

1. ve 2.

Bölgeler

3., 4., 5. ve 6.   Bölgeler

1 Yurt İçi Fuar Desteği

30.000

% 50

% 60

2 Yurt Dışı İş Gezisi Desteği

10.000

3 Tanıtım Desteği

15.000

4 Eşleştirme Desteği

15.000

5 Nitelikli Eleman İstihdam   Desteği

20.000

6 Danışmanlık Desteği

15.000

7 Eğitim Desteği

10.000

8 Enerji Verimliliği Desteği

30.000

9 Tasarım Desteği

15.000

10 Sınai Mülkiyet Hakları   Desteği

20.000

11 Belgelendirme Desteği

10.000

12 Test, Analiz ve Kalibrasyon   Desteği

20.000

13 Bağımsız Denetim Desteği

10.000